Algemene voorwaarden

Wat kan niet worden geüpload naar de servers van Imagedump.nl:

Auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen of als u niet de eigenaar bent van het auteursrecht en geen licentie hebt om dit te doen.


Afbeeldingen met geweld, "haatdragende taal" (d.w.z. vernederend ras, geslacht, leeftijd, religieuze of seksuele geaardheid, enz.), of belangenbehartiging tegen een persoon, groep of organisatie.

Afbeeldingen die bedreigend, intimiderend of lasterlijk zijn of aanzetten tot geweld of misdaad.

 

Alle afbeeldingen die mogelijk illegaal zijn.

 

Als je niet zeker weet of de afbeelding die je wilt uploaden is toegestaan, upload die afbeelding dan niet. Je account kan geblokkeerd worden door het plaatsen van een illegale afbeelding.

 

Automatische/programmatische uploads zijn niet toegestaan. Als je afbeeldingsopslag voor je app nodig hebt, gebruik dan Amazon S3 of Google Cloud Storage. Overtreders kunnen worden worden geblokkeerd.

 

De uitgaande link moet de gebruiker rechtstreeks naar onze webpagina leiden zonder tussenpagina's of onderbrekingen. Dit geeft gebruikers toegang tot de afbeeldingen met volledige resolutie en helpt ons ook om onze rekeningen te betalen.


Door een bestand of andere inhoud te uploaden of door een opmerking te maken, verklaart en garandeert u ons dat dit de rechten van iemand anders niet schendt of schendt; en je hebt het bestand of andere inhoud die je uploadt gemaakt, of je hebt op een andere manier voldoende intellectuele eigendomsrechten om het materiaal te uploaden in overeenstemming met deze voorwaarden. Met betrekking tot elk bestand of inhoud die u uploadt, verleent u Imagedump een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke wereldwijde licentie (met sublicentie en toewijzingsrechten) om te gebruiken, online weer te geven en in elke huidige of toekomstige media, om afgeleide werken van te maken, om downloads van dergelijke bestanden of inhoud toe te staan ​​en/of te verspreiden, inclusief embedded op websites van derden die anders niet gelieerd zijn aan Imagedump. Voor zover u een dergelijk bestand of inhoud van de openbare delen van onze site verwijdert, wordt de licentie die u verleent aan Imagedump op grond van de vorige zin automatisch beëindigd, maar niet ingetrokken met betrekking tot bestanden of inhoud die Imagedump al heeft gekopieerd en in sublicentie gegeven of bestemd voor sublicentie.

 

Door een afbeelding te downloaden of andere door gebruikers gegenereerde inhoud (User Generated Content) van Imagedump te kopiëren, gaat u ermee akkoord dat u er geen rechten op claimt. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 

U mag User Generated Content gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden


U mag User Generated Content gebruiken voor alles wat in aanmerking komt als redelijk gebruik volgens de auteursrechtwetgeving, bijvoorbeeld journalistiek (nieuws, commentaar, kritiek, enz.), maar voeg alstublieft een attribuut toe ("Imagedump" of "met dank aan Imagedump") naast waar het is weergegeven.


U mag User Generated Content niet gebruiken voor niet-journalistieke commerciële doeleinden, behalve als de User Generated Content -items in kwestie legaal door u zijn geüpload (d.w.z. u bent de houder van het auteursrecht), of als u op een andere manier een licentie hebt verkregen van de eigenaar van het auteursrecht. Het plaatsen van foto's van goederen die u verkoopt is oké; het gebruiken van de catalogus van een concurrent is dat niet.


Uw gebruik van User Generated Content is op eigen risico. Imagedump geeft geen garanties van niet-inbreuk en u zult Imagedump schadeloos stellen en vrijwaren van eventuele vorderingen wegens inbreuk op het auteursrecht die voortvloeien uit uw gebruik van de User Generated Content.


U mag geen delen van onze site kopiëren of gebruiken die geen User Generated Content zijn, behalve binnen de grenzen van redelijk gebruik.


Als u iets op onze site ziet waarvan u denkt dat het inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u onze Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") agent hiervan op de hoogte stellen door de volgende informatie te sturen:

Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk of de werken waarvan beweerd wordt dat er inbreuk op is gemaakt. BELANGRIJK: u moet een geregistreerd auteursrecht op het werk hebben, of op zijn minst een aanvraag hebben ingediend bij het Copyright Office (http://www.copyright.gov/eco/) om een ​​auteursrecht op het werk te registreren. DMCA-meldingen op basis van niet-geregistreerde werken zijn niet geldig.


Identificatie van het materiaal op onze servers waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en dat moet worden verwijderd, inclusief de URL of andere informatie om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.


Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd, niet is toegestaan ​​door u als eigenaar van het auteursrecht, of door uw agent, of door de wet.


Een verklaring dat de informatie in uw melding juist is, en op straffe van meineed, dat u de eigenaar bent (of gemachtigd bent om namens de eigenaar op te treden) van het exclusieve auteursrecht dat naar verluidt wordt geschonden. Uw fysieke of elektronische handtekening, of van iemand die gemachtigd is om namens u op te treden.


Instructies hoe wij contact met u kunnen opnemen: bij voorkeur e-mail, maar ook adres en telefoon.


Omdat alle DMCA-meldingen gebaseerd moeten zijn op een werk waarvan het auteursrecht is geregistreerd bij het Copyright Office (of waarvoor registratie is aangevraagd), en omdat een hoog percentage DMCA-verwijderingsmeldingen niet geldig is.

We gebruiken cookies om je ervaring te personaliseren. Door deze website te blijven bezoeken, ga je akkoord met het gebruik van cookies